Impressum

Naziv tvrtke: RADIM I POSTOJIM D.O.O.
Djelatnost: Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima (NKD)
Adresa sjedišta: Vilima Korajca 17
Mjesto i poštanski broj: Zagreb, 10 090
Matični broj poslovnog subjekta (MBS): 081117799
Osobni identifikacijski broj (OIB): 35099390571
E-mail: info@radimipostojim.hr
Žiro račun: 2503007 – 1126000192 (Sberbank)
IBAN: HR5825030071126000192
Web: www.radimipostojim.hr
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081117799
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.